VVE
Beide peuterspeelzalen houden zich bezig met V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Wij proberen aan de hand van wisselende thema’s allerlei ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod te laten komen. Wij hebben tweemaal per jaar contact met de onderbouwleerkrachten van de basisscholen. Wij hebben inzicht in elkaars werkwijzen, groepsregels, uitgangspunten e.d. Ook zien wij het gebruik van een overdrachtsinstrument, als middel om de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, met een goede start van uw peuter op de basisschool als doel. 

Download hier ons VVE-beleid

Gezondheids- en Veiligheidsplan

Gezondheids- en Veiligheidsplan

Beleid t.a.v. veiligheid heeft als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk- , speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en kinderen leren om te gaan met kleine risico’s.

Het pedagogisch beleidsplan en het daaruit voortvloeiende werkplan is basis voor het handelen in de Peuterspeelzalen.

In deze plannen zijn verschillende aspecten beschreven die voorwaardelijk zijn voor een veilige speel en werkomgeving.

 download hier ons veiligheidsplan

GGD
Elk jaar wordt de peuterspeelzaal door de GGD gecontroleerd. En ook dit jaar is alles weer in orde bevonden. Het complete rapport kunt u inzien.

Download hier het rapport

Over de Snaters

Wij zijn de leukste peuterspeelzaal van Hardinxveld, wilt u meer over ons weten? Bekijk dan de site en met name de over onze pagina!

Over ons pagina

Laatste Nieuws

Contact


Invalid Input

Geef u e-mailadress

Invalid Input


Ongeldige code